Taktika – konkrétní postup, jak se přiblížit vytčenému cíli, je podmnožinou strategie, k taktice lze přiřadit odpovědnou osobu a termín splnění