STDC framework – myšlenkový rámec, jehož autorem je Avinash Kaushik (český překlad článku najdete zde). Zákazník podle něj prochází čtyřmi základními rozhodovacími fázemi, kterými jsou SEE (vidět), THINK (myslet), DO (dělat) a CARE (pečovat).