Sponzoring – podpora sportovní, kulturní nebo neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního nebo materiálního daru. Protihodnotou je zpravidla zveřejnění názvu firmy, loga či sloganu v názvu akce, na dresech hráčů, na pódiu či v propagačních materiálech.