Skimming – sbírání smetany, druh cenové strategie, kdy se málo výkonnému produktu přisoudí vysoká cena, rizikový a obvykle dočasný postup, použitelný v případě uvádění nového výrobku na trh.