Rituál – ustálený postup, založený na přesvědčení, že pomocí určitého chování můžeme nějakým způsobem ovlivnit budoucnost, přestože mezi tímto chováním a výsledkem neexistuje žádný zřejmý příčinný vztah.