Somatické markery – myšlenkové zkratky, založené na vytváření asociací ze vzpomínek, údajů a emocí, fungují jako nevědomé a instinktivní motivátory k nákupu (např. kupujeme dánskou minerálku, protože si Dánsko podvědomě spojujeme s čistotou a zdravím).