Drip marketing (marketing „po kapkách“) – komunikační strategie založená na zasílání předem připravených vzkazů zákazníkům v závislosti na čase nebo na jejich chování. Informace jsou zasílány formou e-mailu, direct mailu nebo prostřednictvím sociálních sítí.