Remitenda – neprodané výtisky, rozdíl mezi tištěným a prodaným nákladem u tištěných médií.