ROI (Return on Investment) – návratnost investic do reklamní kampaně, udává se v procentech.