Rebranding – změna loga, značky, korporátního designu.