Vizuální identita – jednotný firemní vizuální styl (též Corporate Design). Zahrnuje logo, firemní barvy, výběr fontu a další atributy.