Energetické účetnictví – model, který znázorňuje energetickou bilanci činností, které vykonáváme.