PLC – product life cycle, životní cyklus produktu, zahrnuje fázi vývojovou, zaváděcí, růstovou, zralosti a úpadku.