Podcasting – přenos digitálního audio obsahu přes internet do počítače nebo mobilního zařízení (výraz vznikl spojením slov iPod a broadcast).