Permalink (permanent link) – stálý odkaz, který vždy ukazuje na konkrétní článek či obsah na webu a nemění se v čase.