Panel – soubor vybraných respondentů, od něhož je možno získávat informace delší dobu, pravidelně a obvykle ke stejnému okruhu problémů. Termín z oblasti výzkumu trhu.