Outbound marketing – označení pro klasické push marketingové postupy, jako je např. televizní, rozhlasová nebo internetová reklama. Finančně náročnější, zákazník se jím může cítit obtěžován. Pojem má částečně pejorativní význam. Opak inbound marketingu.