Lead generation – generování podnětů (zejména na internetu), které mají za cíl povzbudit zájem zákazníka. Když potenciální zákazník na podnět zareaguje, stává se leadem.