Leadpotenciální zákazník, který zareagoval na marketingovou pobídku, například na reklamu. Pojem nemá český ekvivalent. Viz též Lead generation nebo Lead nurturing.