Kvantitativní výzkummarketingový výzkum, který popisuje marketingové a společenské jevy v měřitelných statistických veličinách, typickými metodami jsou dotazník (e-mailový, osobní, telefonický) a anketa. Viz též kvalitativní výzkum.