Kvalitativní výzkum – typ marketingového výzkumu, v němž se klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny na zkoumaný problém, typickou metodou jsou individuální rozhovory či skupinové rozhovory (focus groups). Viz též kvantitativní výzkum.