HSP (Highly Sensitive People) – vysoce citliví lidé, jejich nervová soustava je nastavená tak, že mnohem intenzivněji vnímají externí podněty, je to vrozená vlastnost, kterou má asi 15-20 % populace.