Franchising – odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie, je založen na smluvním vztahu mezi poskytovatelem frančízy a nezávislými nabyvateli, kteří za úplatu získají právo vlastnit a řídit jednotku franchisingového řetězce. Též podnikání pod již zavedenou značkou.