Demarketing strategie s cílem dosáhnout dočasného nebo trvalého snížení poptávky.