Deep link ratio – míra zanoření odkazů, ukazuje, kolik procent odkazů vede na jinou než hlavní stranu webu.