Customer Activation Marketing (CAM) – souhrn marketingových nástrojů, které přímo stimulují zákazníka k akci.