CTR (Click trought rate) – míra prokliku, vedlejší měřítko účinnosti internetové reklamy; proklik znamená jedno kliknutí uživatele myší na digitální obsah (nejčastěji banner), pokud na reklamu klikne 10 procent návštěvníků stránek, míra prokliku dané reklamy je 10 %.