Cargo efekt (též cargo cult) – záměna nástroje a cíle, důraz na rituály a vnější atributy, až se ztratí podstata věci. Termín vznikl za II. světové války, kdy si Američané v Tichomoří zřídili přistávací dráhu pro letadla. Domorodci si všimli, že pokaždé, když na dráhu vyjde voják a zamává praporky, přiletí letadlo plné proviantu. Letadlo se pak následně snažili vlastními praporky „přivolat“. Neúspěch následně připisovali nekvalitním praporkům.