A/B testování – porovnávání výkonnosti dvou variant stejné webové stránky,  porovnává faktory, které ovlivňují konverzi (délka a umístění formulářů, délka textu, umístění tlačítek, cena zboží, výše slevy, apod.)