Peníze jsou jako voda. Když tečou, čistí se. Umožňují věcem růst. Když jsou zadržovány a hromaděny, podobně jako voda, stagnují a stávají se toxickými. Přinášejí nemoci. Potřebujeme penězi pohybovat, aby procházely našimi životy tak, abychom je mohli poslat dál a přinést dobro co nejvíce lidem. Lynne Twist