Neměli byste v srdci sen, kdybyste zároveň nedisponovali vším potřebným k jeho dosažení. Marie Forleo