Marketing je o dosahování výsledků, ať už finančních, nebo jakýchkoli jiných. Geoff Smith