Google investováním do lidí namísto do reklamy dokazuje hlubší pravdu: Komunikace jako tržní výhoda bude v budoucnu znamenat méně mluvit a více poslouchat. Umair Hague