Bez odchýlení od normy není pokrok možný.  Frank Zappa