Inteligence bez ambice je jako pták bez křídel. Salvador Dalí