Nejste černá díra, která potřebuje zasypat. Jste světlo, které potřebuje zářit. Alan Cohen