Vaše stagnující finance jsou požehnaným znamením vesmíru, že scházíte z cesty nadšení. Nedostatek příjmů neznamená problém, trest ani hrozbu. Jde o budíček, podnět ke změně kurzu. Alan Cohen