Práce funguje jako výborné hřiště, na kterém se učíme víc o sobě a o možnostech svého dalšího duchovního růstu. Alan Cohen