Zóna přechodu – prostor v okolí vstupu do prodejny, zákazník ještě není zcela uvnitř a nevnímá, co je kolem něj.