Corporate Identity – strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové filozofie, vize a dlouhodobých cílů.