Undercover marketing – podskupina guerilla marketingu, marketingové aktivity, u nichž si zákazník neuvědomuje, že se jedná o marketing (např. najatí herci v přirozených situacích předvádějí produkt v místech, kde se zdržuje cílová skupina).