Trade marketing – marketingové aktivity realizované společně určitou značkou a distributorem (maloobchodníkem). Uskutečňují se nejčastěji v místech prodeje. Nejčastější formou je podpora prodeje – mimořádné propagační slevy, ochutnávky, objemové bonusy, atd.