Success fee – cílová odměna pro agenturu vyjádřená finanční částkou, jež bude splatná jen při dosažení určitých měřitelných cílů (např. získání určitého počtu zákazníků, výše obratu).