Skokové zdražení – náhlé zvýšení ceny o více než 20 %, opakem je pozvolné zdražení.