Pozvolné zdražení – mírné navýšení ceny (max. o 20 %), zpravidla se dělá pravidelně, opakem je skokové zdražení.