Remarketing – nástroj Google k opětovnému cílení na zákazníky, kteří již navštívili naše webové stránky.