Přirážka – vyjadřuje podíl z ceny, který si obchodník přirazil k nákupní ceně. Na rozdíl od marže se počítá zespoda.