Použitelnost – přizpůsobení webových stránek uživatelům a účelu, pro který byly vytvořeny.