Oční kamera – speciální kamera snímající pohyb zornice, používá se pro zjišťování intenzity pozornosti příjemce reklamy, testování layoutu tiskovin a webových stránek (též eye tracking).