Minimum viable product (MVP, minimální životaschopný produkt) – výrobek nebo služba s nejmenší možnou funkcionalitou, který je možné uvést na trh a otestovat na něm zájem zákazníků. Koncept vytvořil v roce 2001 Frank Robinson.